Tuesday 1 May 2012

Pengiktirafan & Penghargaan Terhadap Pelajar Cemerlang

BBB,  07 Jamadil Akhir 1433 = 29 April 2012 (Ahad):

Adalah menjadi budaya bagi Bangi Bandar Ilmu mengiktiraf, menghargai & memotivasi pelajar cemerlang pada peringkat SPM juga STPM & STAM setiap tahun berikut dari keputsan peperiksaan dikeluarkan. Penghargaan dan motivasi dilakukan setiap tahun sejak 2008 yang lepas. Sebaik keputusan diumumkan pihak Adun Bangi melalui PAKSI menghimpun maklumat keputusan pelajar-pelajar dari DUN Bangi. Pelajar cemerlang DUN Bangi bererti pelajar-pelajar yang lulus cemerlang dari Sekolah-sekolah di DUN Bangi atau pelajar-pelajar dari Bangi yang belajar di luar dari Bangi, misalnya melalui Maktab Pelajaran MARA di luar dari Bangi atau dari mana-mana Sekolah menengah luar Bangi yang pelajar-pelajar dari Bangi belajar di sana dan mencapai keputusan cemerlang.

Jadi pihak AJK menghimpun maklumat dari Sekolah, ibu bapa, pelajar sendiri. Sebenarnya begitu ramai pelajar yang mencapai kelulusan yang cemerlang di Bangi, sebab itu pengiktirafan dan penghargaan diberi kepada pelajar yang mendapat straight A sahaja dalam semua mata pelajaran.  Sebarang ada matapelajaran yang dicapai bawah dari A di kalangan mata pelajaran yang semua A, maka tidak layak menerima pengiktirafan. Pencapaian nampaknya meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2010 jumlah pelajar yang mendapat semua A dalam semua matapelajaran ialah seramai  70  orang, manakala bagi tahun 2011 pencapaian yang semua mencapai  A ialah 113 orang., namun daripada 113 yang dijemput hadir, hanya 80 orang dari mereka hadir. Tempat yang diadakan Majlis Pengiktirafan & Penghargaan ialah di Dewan Cempaka, Bangunan PKNS BBB.

 

Hadir pada hari ini selain daripada Adun ialah Tuan Haji Mazwan bin Johar Ahli MPKj, Dato` Dr. Haji Halim Tamuri, Datin Muhibbah selaku Pengerusi, ibu bapa dan pelajar-pelajar diraikan . Sebelum daripada Majlis Perasmian dilakukan para pelajar mengikuti ceramah motivasi yang disampaikan oleh Puan Sharifah Fazliah binti Syed Taha sebagai seorang Motivator yang juga seorang Peguam.

Bagi Majlis Pengiktirafan dan Penghargaan, maka majlis bermula dengan ucapan alu-aluan dari Datin Muhibbah selaku Pengerusi sambutan. Menurut beliau, ``Kejayaan Majlis pada pagi ini bergantung pada banyak pihak iaitu sekolah, guru-guru, ibu bapa, ketua kampong dan individu secara berseorangan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi kerjasama sehingga majlis ini dapat diadakan.. Beliau mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar cemerlang dan juga kepada guru-guru dan ibu bapa yang berjaya mendidik mereka dengan baik, Beliau juga  menyebut,``Peringkat SPM adalah peringkat penting di dalam melangkah kepada pengajian yang lebih tinggi,`` Beliau berharap kejayaan pada peringkat permulaan ini mendorong kepada kejayaan di dalam berbagai-bagai tahap pendidikan pada masa hadapan.

Adun Bangi dalam ucapan perasmiannya, bersyukur kepada Allah kerana tradisi mengiktiraf dan menghargai pelajar-pelajar cemerlang dapat diteruskan pada tahun ini. ``Tahniah kepada pelajar-pelajar cemerlang, serta tahniah sama kepada guru-guru dan ibu bapa yang sama-sama berperanan mendidik anak-anak cemerlang di dalam peperiksaan. Penghargaan ini adalah sebagai motivasi kepada pelajar-pelajar meneruskan kecemerlangan di dalam bidang-bidang pengajian yang dipilih.`` Tambah Adun, ``Saya percaya pelajar-pelajar telah membuat pilihan masing-masing bidang-bidang yang menjadi pilihan dan cita-cita pelajar dan percaya sebahagian dari pelajar telah menerima tawaran, bahkan ada yang sudah belajar diinstitusi-institusi yang menawarkan tempat belajar pelajar-pelajar.`` Kata Adun, ``Sebagai Adun Bangi dan pelajar-pelajar dari kawasan ini, saya berbangga dengan kejayaan anda sekalian dan seterusnya berjaya di dalam bidang pelajaran yang menjadi pilihan. Kita berharap anda bakal menggantikan kepimpinan dan kerjaya generasi yang mendahului anda dan kelak akan berkhidmat bagi Negara, agama, bangsa dan tanahair.``
Pihak Adun akan terus memberi galakan dan insentif, bukan saja pada peringkat SPM, STPM dan STAM, tetapi penghargaan diberi pada peringkat UPSR, PMR, SRI, SRA yang diadakan secara berterusan sama ada oleh Adun, kampong dan kawasan. Pelajar-pelajar sekalian berperanan menyemarakkan Bangi Bandar Ilmu yang sesuai pula dengan Selangor sebagai hub ilmu. Galakan pada peringkat negeri, hadiah masuk universiti disediakan sebanyak RM1,000 dan kiranya pelajar mau meminjam untuk pengajian, maka kerajaan negeri Selangor menyediakan skim pinjaman tanpa faedah dan sekiranya pelajar mencapai keputusan cemerlang, maka pinjaman akan ditukar menjadi biasiswa. Pelajar adalah bebas memilih universiti atau pengajian tinggi tempatan dan luar negeri, kerajaan negeri sendiri menyediakan pengajian tinggi yang boleh dipohon seperti di UNISEL, KUIS dan sebagainya. Sesungguhnya kerajaan negeri dan Adun sendiri memperuntukkan sebahagian besar dari peruntukan bagi kemajuan pendidikan. Ini merupakan pelaburan jangka panjang bagi kepentingan masa depan baik bagi pelajar, Negara, agama dan bangsa.

Selepas dari perasmian Adun Bangi menyampaikan kepada setiap pelajar Warqah Sijil Pengiktirafan dan sejumlah kewangan. Sejumlah 30 buah buku Bangi Bandar Ilmu diedarkan kepada ibu bapa.
Majlis pengiktirafan dan penghargaan ini seolah-olah sebagai Mini Konvensyen dalam mana pelajar-pelajar bergambar dengan warqah bersama ibu bapa, kawan-kawan dan juga bersama Adun.

Sekian.